Scattered Clouds , 10 °C / 50 °F
Termal Su

TERMAL ( KAPLICA) SULAR

Doğal Şifa Kaynağı Termal veya Kaplıca Suları 

İnsanoğlunun çağlardan beri gelen mücadelesidir çeşitli hastalıklar ile uğraşmak ve hastalıklarına çözüm bulmak. Tıpkı birçok problem de olduğu gibi aslında bilimde bize göstermektedir ki insanoğlunun hastalıklarının birçoğunu şifasını bulacağı doğal ortamlar, doğal bitki ve doğal ürünlerdir. Termal su ve kaplıcalarda bunların başında gelmektedir. Birçok insan için çok daha fazla önem taşımaktadır bu konu. İnsanoğlu her ne kadar hastalık yaşasa da çözümü yok değildir elbette.

Termal (Kaplıca) Nedir?

Sözlükte “sıcak kaplıca suyu” ve “soğuk maden suyu” anlamlarına gelmektedir.
Araştırmalar sonucunda, çeşitli hastalıkların tedavisine iyi geldiği anlaşılan ve iyonlarla yüklü maden sularının karşılığı olarak görürüz termal veya kaplıca suyunu. Yerin altından 20°C ve üzerinde çıkan, çeşitli gazları, mineralleri, tuzları ve radyoaktif maddeleri içeren yeraltı kaynaklarına termal veya kaplıca suyu denir. Aynı şekilde sıcaklığı 20°C’nin altında olan gazlı ve mineralli sulara da soğuk termal su denir. Kaplıcalar ile karıştırılan termal kavramı, suların özellikleri açısından verilen genel bir isimdir aslında. Yeraltından yeryüzüne çıktığı kaynağın çevresine kurulan tesislere kaplıca veya termal tesisler denmektedir.

Termal veya Kaplıca suyu nedir?

Kimyasal özellikleri bakımından;

 • Bikarbonatlı
  • Sülfatlı
  • Tuzlu
  • Kükürtlü
  • Karbondioksitli
 • Demirli
  • İyotlu
  • Karışık ve radyoaktif maden suları vardır.

Termal (Kaplıca) Sular Nasıl Oluşuyor?

Bazı araştırmacılar çatlaklardan sızan yer üstü sularının, yolu üzerindeki mineralleri eriterek derinlerdeki ısınmış katmanlara ulaştığı ve buradaki sıcaklığın etkisiyle buharlaşıp yoğunlaşarak yeryüzüne geri döndüğünü söylerler. Ayrıca magmaya yakın katmanlarda bazı mineralleri eritmiş durumda bulunan suların buharlaşıp yoğunlaşarak tektonik olaylarla yeryüzüne çıktığı görüşü de başka bir yaklaşımdır.

Bu görüşler ışığında termal suların doğadan gelen şifalı bir kaynak olduğuna dair genelleme yapmakta sakınca yoktur. Yüzyıllardır tedavi amaçlı kullanılan kaynakların bilimsel ortaya çıkış özellikleri farklılık gösterebilir.

Termal (Kaplıca) Suların Kullanım Alanları

Yüzyıllardır insanların kullandığı mucizevi bir tedavi yöntemi olan termal sular, günümüzde kaplıcalar ve termal tedavi merkezleri ile otellerde aynı amaçla kullanılıyor. Yaklaşık 15 milyon insanın termallerden yararlandığı biliniyor. Tesislerin politikalarına, suyun özelliklerine göre değişen kullanım yöntemleri ve amaçları, her kişide farklı etki de gösterebiliyor.

 • Banyo
  • İçme
  • Solunum yolu
  • İklim kürü
  • Fizik tedavi
 • Çamur banyosu
  • Rehabilitasyon
  • Beden eğitimi
  • Masaj
  • Psikoterapi gibi farklı alanlarda kullanılır.

Özellikle banyo ve içme kürleri şeklinde kullanılan termal sular, uzman hekim denetiminde yukarıdaki temel ve yan tedaviler ile birleştirilerek her hastaya ayrı ayrı uygulanır.

Termal (Kaplıca) Tedavinin Amacı – Tıbbın Çözüm Bulamadığı Yerde Termal (Kaplıca) Sular!

Termal tedavinin amacı şüphesiz hastalara sağlıklarını tekrar kazandırmaktır. Tıbbi yöntemlerin yanında yardımcı olarak kullanılan ve uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen tedavilerde:

 • Vücut direncini artırmak,
  • Hastanın şikayetlerini azaltmak,
  • Hastalığın geçme sürecini hızlandırmak,
  • Genel durumu daha iyiye götürmek,
  • Kalıcı hasarları önlemek yer alır.

Termal (Kaplıca) Suların Hastalıklara Cevap Vermesi İçin Etkili Olan Faktörler

Termal suyun kullanılabilmesi için uygun koşulların sağlanması her kaynağa göre değişiklik gösterir. Genel olarak suyun sıcaklığı ve içerdiği kimyasal maddeler tedavi için kullanılacak hastalığın tespitinde etkili oluyor.

Ayrıca:

 • Kaynak bölgesinin mikroskobik organizmaları,
  • Havadaki nem oranı,
  • Hava sıcaklığı,
  • Atmosfer basıncı,
  • Rüzgar etkilidir.

 Termal (Kaplıca) Su Vücutta Nasıl Etki Oluşturmaktadır?

Kaplıcalar doktor kontrolünde uyguladıkları termal tedavi yöntemleri ile iki ana mekanizmada etkili olurlar. Su içindeki mineral ve gazların deri yolu ile emilmesi, suyun sıcaklığı ve çevre faktörleri ile kan dolaşımı ile metabolizmanın hızlanması şeklinde etkili olurlar. Genel olarak:

 • Genel durumda düzelme,
  • Kan dolaşımını artırma,
  • Solunumun hızlanması,
  • Vücut ısısını artırma,
  • Organ işlevlerini artırma,
  • Ağrıların azalması,
 • Kas spazmlarının giderilmesi,
  • Hareket kabiliyetini artırma,
  • Bozulmuş hormon ve sinir dengelerini düzeltme,
  • Eklem ve kaslardaki kalıcı sorunların önlenmesi,
  • Psikolojik iyileşme gibi etkileri vardır.

Maden ve gazlar ile yüklü, şifa kaynağı termal sular, kaplıca tesislerinde binlerce insanın hastalığına çare olmaya devam ediyor. Siz de bu profesyonel çarelerden yararlanabilirsiniz. Türkiye’nin zengin termal kaynağından yararlanmak için şehirlere göz atmanız yeterli olacaktır.

 

 

 

 

Paylaş

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

19 − twelve =